Produkter

Dynamics 365 Customer Engagement är en lösning som erbjuder olika CRM-applikationer och del av Microsofts världsledande affärsplattform Microsoft Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 erbjuder även ERP-applikationer för order, fakturering och finansiella stöd.

En komplett CRM-lösning som sätter kunden i centrum

Absfront är specialister på Dynamics 365 Customer Engagement, dvs CRM-applikationerna. Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement är en komplett affärslösning som sätter kunden i centrum för din verksamhet, vare sig det gäller försäljning, marknadsföring, kundservice eller fältservice.

Några av fördelarna med Dynamics 365 Customer Engagement är:

  • Det är en flexibel och skalbar lösning som kan anpassas efter olika branscher och behov.
  • Lösningen integreras sömlöst med andra Microsoft-produkter som Office 365, Power Platform, Azure Integrations, Sharepoint och Teams.
  • Plattformen  utnyttjar artificiell intelligens och maskininlärning för att ge insikter, förslag och automatisering.
  • Flera enheter och plattformar stödjs, så att användarna kan arbeta var som helst och när som helst.

De CRM-orienterade applikationerna, dvs Sales, Customer Insights – Journeys, Customer Service samt Field Service, är helintegrerade med varandra och gör det möjligt att skapa integrerade kundresor genom att förena relationer, processer och data.

Förbättrar medarbetarnas vardag

Ett stort hinder för många som arbetar med CRM idag är att affärsapplikationer inte hänger ihop med varandra. Användarupplevelsen är ofta olika beroende på vilken avdelning man tillhör eller vilken uppgift man vill utföra. Det ser också ofta olika ut beroende på om man arbetar på desktop eller i mobilen.

Genom att de olika affärsapplikationerna i Microsoft Dynamics 365 är integrerade med varandra kan användarna enkelt få en komplett 360-graders vy på kunderna. Då Microsoft Dynamics 365 är helt integrerat med Outlook, Teams och SharePoint kan användarna enkelt arbeta utan att skifta system samt återanvända data mellan applikationerna. Detta minskar drastiskt det administrativa arbetet. Användarna kan dessutom arbeta på olika enheter och plattformar så att arbetet kan utföras var som helst och när som helst.

En lösning som integrerar Sälj, Marknad och Service

Huvuddelen av lösningarna på CRM-marknaden lever sina egna liv när det kommer till hela kundresan med Marknad, Försäljning och Service. Vill man som säljorganisation driva digital marknadsföring kan man behöva bygga dyra integrationer med andra lösningar eller flytta data mellan  marknadsföringssystemet och säljstödet. Det är tidsödande och man riskerar att inte fylla kraven kring GDPR. Och det är nästan omöjligt att få koll på hela kundresan.

Med Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement hänger allt detta ihop och alla medarbetare som arbetar med kundresan i CRM-processen kan dela data och insikter med varandra. Detta gör i sin tur att samarbetet kring kunderna förbättras.

Copilot – medarbetarnas AI-assistent i vardagen

Microsoft Copilot är ett kraftfullt verktyg som integrerar AI direkt i lösningen. Med Copilot kan medarbetarna generera innehåll och ställa frågor direkt i lösningen. Copilot hjälper medarbetarna att hantera data mer effektivt, automatisera tidskrävande uppgifter, göra analyser och ge rekommendationer för sälj, kundservice och marknadsföring.

Du kan läsa mer om plattformen på Microsofts webbplats

Power Platform och Dataverse

Power Platform och Dataverse är två relaterade produkter från Microsoft som tillsammans med Microsoft Dynamics 365 kan användas för att skapa affärslösningar med minimal kodning.

Power Platform är en plattform för att skapa lösningar, Dynamics 365 är en samling av färdiga lösningar och Dataverse är en databas för att lagra och bearbeta data för lösningarna.

Power Platform

Power Platform är en uppsättning verktyg som låter användarna skapa appar, flöden, rapporter och intelligenta robotar med enkla gränssnitt och fördefinierade komponenter.

Power Platform består av fyra huvudprodukter:

  • Power Apps
  • Power Automate
  • Power BI
  • Power Virtual Agents

Dataverse

Dataverse är en molnbaserad databas som används för att lagra och hantera data för affärsprogram som bygger på Power Apps eller Dynamics 365. Dataverse gör det också möjligt att implementera affärslogik, relationer, validering och automatisering av data.

Azure är Microsofts cloud provider och är en stor och kraftfull verktygslåda som har lösningar till flera olika områden. Absfront använder huvudsakligen Azure för integrationer. Azure Integration är en plattform för att ansluta applikationer, data och processer som finns i molnet eller lokalt. Med Azure Integration kan man skapa lösningar som ansluter olika system och tjänster, både inom och utanför den egna organisation. Med hjälp av Azure Integration är det lättare att integrera med Microsoft Dynamics 365.  En integration kan bestå av flera verktyg som finns i Azure. Här nedan nämner vi våra mest använda verktyg och de vi använder för att bygga integrationerna.

Service Bus Namespace

Azure Service Bus Namespace används för att skapa så kallade köer och topics. De används för att koppla en applikation eller tjänst till en annan applikation eller tjänst. Alternativt kan man koppla en applikation eller tjänst till flera applikationer eller tjänster. Kopplingen görs med de så kallade köerna eller topics som ger en robust integration med ett så kallat FIFO (First In, First Out) beteende, som ser till att datan läses in i rätt ordning.

 

Azure Functions

Azure Functions är en av de mer mångsidiga tjänsterna i Azure. I en Azure Function kan vi skriva vår egen kod, som är passar perfekt till de kundkrav vi får. Den här koden kan startas av ett flertal olika händelser och på så sätt köras exakt när den behövs. Om det är stora dataflöden som skall hanteras kan de här väldigt snabbt och smidigt anpassas till det för att göra användarupplevelsen optimal.

 

Event Grid

Azure Event Grid är en tjänst som möjliggör ett så kallat event-baserat flöde. De här används för att se till så att ett IT-landskap lätt och snabbt kan reagera på alla händelser, små som stora, på ett snabbt och enkelt sätt. Det är ett utmärkt verktyg när en snabb reaktion krävs på en eller flera olika händelser.

 

Hybrid Connections

En Azure Hybrid Connection gör det smidigt och säkert att ansluta till en miljö där endast specifika IP-addresser kan få åtkomst. Istället för att minska sin säkerhet i cloudet, kan Hybrid Connections användas så att man kan upprätthålla samma höga säkerhet som tidigare.

 

Azure Logic Apps

Azure Logic Apps är en serverlös plattform för att bygga arbetsflöden som integrerar applikationer, data och tjänster.

 

Azure API Management

Azure API Management gör det enkelt att publicera och jobba med API:er. Plattformen bidrar också med en API-portal som gör det enkelt att inspektera de olika API:er som finns och förstå hur de fungerar samt testa dem.