Upphandling

Redway – En oberoende partner i upphandlingar av komplexa IT-lösningar

 

Under varumärket Redway verkar våra experter inom upphandling där man agerar som en helt oberoende partner i upphandlingar i allt från kommunikation, telefoni, verksamhetssystem och liknande lösningar. I många fall är behov kopplat till kontaktcenters men även inom andra områden.

Då våra konsulter inom detta område har en lång operativ bakgrund har man en unik förmåga att hjälpa uppdragsgivarna att matcha behov, teknik och kommersiella villkor som optimerar kundens verksamhet i såväl upphandlingsskedet som kring kommande implementation och förvaltning.

Då Redway agerar fristående med dessa tjänster återfinns de på www.redway.se