Absfront Apps

Absfront Apps är utvecklade för att minska kostnader, etablera “best practice” för ett antal branscher samt lyfta Dynamics 365 Customer Engagement-plattformen några nivåer ytterligare.

Med Absfronts unika prenumerationsmodell får kunder tillgång till samtliga Absfronts Apps utan extra kostnader.

Absfront Accelerator 365

Absfront Accelerator 365 är en add-on utvecklad av Absfront för primärt företag inom tjänstebranschen och tillverkande företag. Med denna add-on anpassas Microsoft Dynamics 365 till den nordiska marknaden. Absfront Accelerator 365 ger också direkt tillgång till vanligt förekommande konfigurationer och smarta verktyg som gör att man kan ligga steget före. Absfront Accelerator 365 är fullpackad med smarta funktioner och hjälper våra kunder att göra sina kundresor mer effektiva genom att lösningen man har följer ”best practice” i den bransch man arbetar.

Absfront Trade Sales 365

 

Absfront Trade Sales 365 är en add-on primärt för företag inom Life Science och Consumer Goods. Utmaningen inom både Life Science och Consumer Goods är den planering som krävs för att på både kort och lång sikt utveckla marknaden för produkterna. Planering måste synkroniseras med produktchefer och marknadschefer liksom med säljchefer och kundansvariga och följa den övergripande affärsplanen. Samtidigt måste detta översättas till hur konsulenter och säljare på fältet konkret jobbar.

 

Absfront GDPR 365 

 

Absfront GDPR 365 är en add-on som förbättrar stödet i GDPR-processen i Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement. Appen integreras i Dynamics 365 Customer Engagement och löser den hantering där personers godkännande verifieras, när en person vill begära ut uppgifter samt önskar bli anonymiserad. Alla moment hanteras av en logg så att man vet vilka aktiviteter som utförts.