Projekt

På Absfront arbetar vi med två olika typer av projektåtaganden. Vi kallar dem Absfront Easy respektive Absfront Flex. Oavsett vilken projekttyp ni väljer fokuserar vi på mätbar och prioriterad affärsnytta.  

Med de färdigpaketerade lösningarna för sälj, marknad och  kundservice i Absfront Easy har ni ett nytt, modernt CRM på 30 dagar. 

Absfront Flex lämpar sig ypperligt för förvaltning och vidareutveckling av era befintliga CRM-lösningar och Azure-integrationer samt för projekt som kräver mer speciallösningar.