Dynamics 365 Customer Service

Dynamics 365 Customer Service hjälper användarna att ge kunderna en högkvalitativ kundservice. Med lösningen kan användarna hantera kundproblem genom ärenden och registrera alla interaktioner som är relaterade till ett ärende.

Effektiv och personlig kundservice

Alla inkomna ärenden kan effektivt fördelas till rätt agenter och team. Dessa kan sedan kommunicera med kunderna i en mängd olika kommunikationskanaler, vilket ger en personlig kundupplevelse. Kunderna kan även ha olika service level agreements (SLA) och dessa kan enkelt spåras  och hanteras i lösningen. 

Samtidigt kan användarna dela information i kunskapsdatabasen och kundnöjdheten kan mätas och förbättras med hjälp av analyser och insikter. 

Dynamics 365 Customer Service är helintegrerat med Dynamics 365 Customer Sales, Dynamics 365 Customer Insights och Dynamics 365 Field Service vilket gör att sälj, marknad och service får en komplett och enhetlig 360-graders vy på kunderna. Det ger dem möjlighet att bygga kundrelationer i världsklass!

Introduktion till Customer Service:

Såhär kan AI hjälpa dig i Customer Service:

Övriga produkter inom Microsoft Dynamics 365 CE: