Absfront Flex

Förvaltning och vidareutveckling av CRM-lösningar

Förutom våra paketerade lösningar med Absfront Easy erbjuder vi även ett projektåtagande där ni som kunder själva styr hur ni vill vidareutveckla era CRM-lösningar. I dessa åtaganden, som vi benämner Absfront Flex, hjälper vi våra kunder genom att ta ansvar för hela leveransen. Absfront Flex kan även användas vid nyutveckling då ett projekt inte kan paketeras eller avgränsas från start.

Nyutveckling

För de projekt som inte kan paketeras eller avgränsas tydligt i början är alltså Absfront Flex att föredra. I korthet innebär Absfront Flex att man bryter ner relativt omfattande och stora krav i olika leveransperioder, som ofta sträcker sig över två veckor, s.k. sprintar. Ofta är utmaningen också att man har svårt att i detalj dokumentera alla krav i början av ett projekt. Genom att bryta ner projektet kan man då få kontroll på resultatet och tidsplaner utan att kostnaderna skenar iväg, och samtidigt leverera en lösning som blir bästa möjliga för organisationen. Inom detta område har vi stor erfarenhet från ett flertal branscher och att arbeta med företag med olika storlek och olika behov.

Förvaltning

Absfront Flex lämpar sig ypperligt för förvaltning och vidareutveckling av era befintliga CRM-lösningar och Azure-integrationer. När man förvaltar en CRM-implementation eller en integration så lämpar sig de olika nya releaser man vill släppa av sin lösning för att levereras inom en eller flera olika sprintar.  Med Absfront Flex definierar vi tillsammans vilka krav som ska utföras, olika leveransers (sprintar) längd och vilka krav som ska ingå vid varje leverans, för att det ska passa er specifika situation.

 

Vårt team

Absfront Flex erbjuder ett dedikerat team som arbetar med er hela vägen från kravspecifikation till produktionssättning. Projektets medlemmar kan variera beroende på vilka kompetenser som krävs i de olika sprintarna, vilket innebär att de samtidigt kan arbeta i parallella projekt.