Absfront Apps prenumeration

När ni väljer att addera Absfront Apps till er egen lösning så betalar ni en licenskostnad via en så kallad prenumeration.

Prenumeration

Vi erbjuder en enkel modell där man prenumererar på en eller flera av Absfronts egenutvecklade add-ons. Man kan tillföra nya add-ons från Absfront på det sätt som gynnar ens verksamhet utan att behöva räkna på olika varianter och moduler. Man behöver inte heller räkna ut exakt antal användare utan bara förhålla sig till olika nivåer på användarantal.

Uppdateringar

För samtliga prenumeranter ombesörjer Absfront pro-aktivt arbetet med nya uppdateringar utifrån de releaser som Microsoft och Absfront vid olika tillfällen genomför.

Källkod

Samtliga kunder som varit prenumeranter i minst 12 månader och/eller erlagt totalt minst 50 000 SEK har rätt till en ”källkodslicens”. Man har då möjlighet att upphöra att prenumerera på nya uppdateringar och kan vidareutveckla lösningen på egen hand.

Avgifter och kommersiella förutsättningar

Löptid: 12 månader
Uppsägning: senast 1 månad innan ny avtalsperiod
Fakturering: Månadsvis alternativt årsvis
Uppgraderingskostnad: Nej, endast för arbetet att göra själva uppgraderingsarbetet i miljön
Support: Användarsupport på add-ons samt ”buggar” i källkod för add-on är kostnadsfri
Källkodslicens: Ja, efter minst 12 månaders avtal eller minst 50 000 SEK i prenumerationskostnad.

 

Antal användare Månadskostnad (SEK)
1-10 1 500
11-20 2 500
21-50 4 000
51-70 6 000
71-100 7 000
101-150 8 500
151-200 10 000
201- 15 000