Dynamics 365 Field Service

Dynamics 365 Field Service är en lösning för de företag som behöver skicka servicepersonal, dvs erbjuda fälttjänster. Med hjälp av lösningen får ni en överblick över alla serviceordrar och all information som behövs för att kunna schemalägga dem till rätt tekniker, vilket ger en effektiv och personlig service.

Tillgång till data och affärsprocesser ute på fältet

För verksamheter med ett behov av att skicka servicepersonal till kunder är det viktigt att ha ett bra systemstöd. Dynamics 365 Field Service är en fullständig applikation för att hantera installationer, inspektioner, arbete för förebyggande underhåll, reaktivt servicearbete vid behov, schemaläggning av personal/tekniker, hantering av kompetenser som behövs för olika arbeten, bra mobilt stöd för personal på plats hos kunder och mycket mer.

Dynamics 365 Field Service hjälper er att:

  • Slutföra fler serviceanrop per tekniker, hantera uppföljningsarbete och dra nytta av korsförsäljningsmöjligheter
  • Reducera restid, körsträcka och fordonsslitage
  • Kommunicera exakta ankomsttider till kunderna och ge korrekta uppgifter till fältteknikern
  • Hålla kunderna uppdaterade med statusen för deras serviceanrop och när det är löst, schemalägga platsbesök när det är bekvämt för kunden
  • Använda artificiell intelligens för att optimera era processer

Dynamics 365 Field Service är helintegrerat med Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Customer Insights och Dynamics 365 Sales vilket gör att sälj, marknad och service får en komplett och enhetlig 360-graders vy på kunderna. Det ger dem möjlighet att bygga kundrelationer i världsklass!

 

Introduktion till Field Service:

Såhär fungerar den mobila appen:

Övriga produkter inom Microsoft Dynamics 365 CE: