Azure Integration

Azure är Microsofts cloud provider och är en stor och kraftfull verktygslåda som har lösningar till flera olika områden. Absfront använder huvudsakligen Azure för integrationer. Azure Integration är en plattform för att ansluta applikationer, data och processer som finns i molnet eller lokalt. Med Azure Integration kan man skapa lösningar som ansluter olika system och tjänster, både inom och utanför den egna organisation. Med hjälp av Azure Integration är det lättare att integrera med Microsoft Dynamics 365.  En integration kan bestå av flera verktyg som finns i Azure. Här nedan nämner vi våra mest använda verktyg och de vi använder för att bygga integrationerna.

Service Bus Namespace

Azure Service Bus Namespace används för att skapa så kallade köer och topics. De används för att koppla en applikation eller tjänst till en annan applikation eller tjänst. Alternativt kan man koppla en applikation eller tjänst till flera applikationer eller tjänster. Kopplingen görs med de så kallade köerna eller topics som ger en robust integration med ett så kallat FIFO (First In, First Out) beteende, som ser till att datan läses in i rätt ordning.

 

Azure Functions

Azure Functions är en av de mer mångsidiga tjänsterna i Azure. I en Azure Function kan vi skriva vår egen kod, som är passar perfekt till de kundkrav vi får. Den här koden kan startas av ett flertal olika händelser och på så sätt köras exakt när den behövs. Om det är stora dataflöden som skall hanteras kan de här väldigt snabbt och smidigt anpassas till det för att göra användarupplevelsen optimal.

 

Event Grid

Azure Event Grid är en tjänst som möjliggör ett så kallat event-baserat flöde. De här används för att se till så att ett IT-landskap lätt och snabbt kan reagera på alla händelser, små som stora, på ett snabbt och enkelt sätt. Det är ett utmärkt verktyg när en snabb reaktion krävs på en eller flera olika händelser.

 

Hybrid Connections

En Azure Hybrid Connection gör det smidigt och säkert att ansluta till en miljö där endast specifika IP-addresser kan få åtkomst. Istället för att minska sin säkerhet i cloudet, kan Hybrid Connections användas så att man kan upprätthålla samma höga säkerhet som tidigare.

 

Azure Logic Apps

Azure Logic Apps är en serverlös plattform för att bygga arbetsflöden som integrerar applikationer, data och tjänster.

 

Azure API Management

Azure API Management gör det enkelt att publicera och jobba med API:er. Plattformen bidrar också med en API-portal som gör det enkelt att inspektera de olika API:er som finns och förstå hur de fungerar samt testa dem.