Absfront Pro

Expertkonsulter

Vi erbjuder certifierade Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement- och Azurekonsulter, som levererar helt efter era behov. Det innebär att ni kan förstärka er organisation eller ert team med specialistkompetens där vi kommit överens om period, omfattning och plats. Våra konsulter har expertkompetens med erfarenhet från flertalet typer av teknikområden, kunder och branscher.

Hos oss hittar ni många olika typer av experter

Typiska roller ni kan hitta hos oss är: 

  • Applikationskonsulter
  • Systemutvecklare
  • Integrationskonsulter
  • Arkitekter
  • Projektledare
  • Data- och GDPR konsulter
  • Managementkonsulter (för ledningsgrupper)

Under varumärket Redway erbjuder vi även konsulttjänster inom upphandling, projektledning och förvaltning. Våra konsulters kompetens sträcker sig från telefoni- och växeltjänster till outsourcing av kundservice och support. Med god marknads- och verksamhetskännedom översätter vi era behov till värdeskapande lösningar. Läs mer på redway.se

Möt våra experter

Lotta Abrahamsson

Lotta Abrahamsson, Absfront

“I min roll som marknadsexpert hjälper jag mina kunder med både strategiska och operativa marknadsföringsinsatser i deras CRM. Det kan röra sig om allt från att planera, skapa och följa upp marknadsföringskampanjer till att ge råd om och implementera strategier.”   

Axel Girgensohn

Axel Girgensohn, Absfront

“Lösningar kommer sällan av sig själva. I min roll som applikationskonsult sätts ofta mina analytiska och problemlösande förmågor på prov, då jag hjälper mina kunder att både hitta och lösa problem i deras CRM.”    

Kalle Olsson

Kalle Olsson, Absfront

“I min roll som integrationskonsult skapar, övervakar och optimerar jag kundens integrationer för att säkerställa att de är relevanta och effektiva. Samarbetet med olika intressenter inom företaget är viktigt för att förstå deras behov, och för att säkerställa att integrationerna stödjer företagets övergripande mål och föränderliga behov.”

Våra kunder

Kundcase

“With centralized insights the company can more readily identify what customer service processes to fine-tune. “This information is helping us enhance customer communications, inform digital marketing campaigns around car sharing, and hopefully even better anticipate customer needs in the future,” says Amanda Kullberg, Product Owner for Customer Engagement Platform, Lynk & Co.