Absfront är en av Sveriges ledande specialister på CRM-lösningar baserade på Microsofts Dynamics 365. Genom konceptet Absfront Easy kan små- och medelstora företag nu vara ”uppe och köra” på en modern CRM-plattform, där viktiga områden även stöds av AI, inom 30 dagar. Ett modernt CRM ökar inte bara möjligheterna till nya intäkter utan minskar också avsevärt den administrativa bördan.   

Svenska små- och medelstora företag har, med ökad internationell konkurrens och en marknad i förändring, sannolikt en tuff och viktig period framför sig. Flera av dessa företag sitter idag på en äldre och splittrad IT-plattform där säljstöd, marknadsföring och servicelösningar varken pratar med varandra eller med övriga verktyg, som t ex Office 365, Teams och Sharepoint. Detta skapar silos där mycket intern tid får läggas på onödig administration istället för att skapa nytta i verksamheten. 

”- Vi har under några år arbetat fram ett koncept som vi nu officiellt lanserar som Absfront Easy. Absfront Easy gör det möjligt för små- och medelstora att snabbt få en modern och integrerad CRM-lösning utan att riskera en dyr investering som sedan inte håller vad den lovar, säger Sebastian Merlöv, VD på Absfront.” 

Konceptet Absfront Easy finns att ta del av på https://easy.https://absfront.se/, där intresserade i lugn och ro kan testa affärsnyttan för sitt företag, se vad ett införande skulle kunna kosta samt få information om innebörden av att gå från ett äldre system till ett modernare. Testerna görs utan att man behöver identifiera sig och därmed behöver man inte känna oro över att bli nerjagad av säljare efteråt.   

Genom att ta steget från ett äldre system som inte hänger med i utvecklingen kan medarbetare inom CRM-processen inte bara öka möjligheterna till nya intäkter, utan också minska den administrativa bördan med cirka 5–10 timmar per vecka. Det är viktig tid som istället kan läggas på att stärka kundrelationerna. Genom att välja en CRM-plattform som Microsoft Dynamics 365 får man också aktivt stöd av AI, t ex  genom analys av sin Pipeline, förslag på säljaktiviteter och optimering av marknadsföringsaktiviteter. 

Mer information 
Sebastian Merlöv, VD 
Direkt: 0705-179403 sebastian.merlov@absfront.com, https://easy.https://absfront.se/