CRM som innefattar Marknads- Försäljnings- och Serviceprocessen kan ibland upplevas övermäktig att implementera för sin organisation, oavsett om man är liten eller stor. Thomas och Sebastian berättar om hur man kan ta sig an denna uppgift genom konceptet Absfront Easy