I detta avsnitt bjuder Sebastian och Thomas in Peter Rhodin från Microsoft för att diskutera Microsoft AI-lösning Copilot.