Vi följer upp CRM-snack avsnitt 5 med ett ytterligare snack med Peter Rhodin från Microsoft.