tt kunna dra nytta av AI för att förbättra verksamhetsprocesser är idag en nödvändighet för att hänga med i konkurrensen. I detta webinar får du insikter i vilka funktioner i Microsoft Copilot for Service din kundserviceorganisation kan dra nytta av.

Anmäl dig här: Webinar: Copilot for Service