Kundresan

Vi hjälper dig att skapa kundresor utan gränser som är optimerade för din verksamhet!

Varför kundresor?

CRM – Customer Relationship Management har funnits som begrepp hos de flesta branscher och företag under 2000-talet. Däremot har både de processer man arbetat med och de verktyg man nyttjat varit starkt kopplat till att fokusera på den egna verksamheten, som t ex effektivare marknadsföringsarbete, säljadministration och hantering av kundärenden.

Självklart är det viktigt att de interna processerna fungerar och att medarbetarna upplever att de verktyg de har för att lösa sina arbetsuppgifter är så enkla och meningsfulla som möjligt. Däremot har många börjat inse att man riskerar glömma bort kundens behov i alla dessa processer och verktyg.

Av alla investeringar som gjorts kring verktyg och processer, har man som företag frågat sig hur det gör det bättre för kunden? Vilket konkret värde innebär det för nya och befintliga kunder? Och hur dynamiska kan vi som företag vara för att anpassa oss efter de förväntningar som kunden uttrycker? Det är därför vi på Absfront fokuserar på det vi kallar kundresor.

Kundresan sätter kunden i centrum

De företag som sätter kunden framför de interna behoven kommer ha mycket att vinna. En bra början är att kartlägga kundens resa från ett första intresse och på vilka sätt man stöttar dem genom hela resan. Det handlar om att skapa kundupplevelser, och därmed öka kundnöjdheten och lojaliteten, så att kunderna kommer tillbaka och rekommenderar er till andra företag. Genom att arbeta med en plattform som Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement kan hela behovet inom kundens resa hanteras genom att förena relationer, processer och data.