CRM för Konsumentproduktföretag

Konsumentproduktföretag har idag utmaningar kring hur man bäst når ut till marknaden då branschen under flera år gått från ett fokus på orderhantering och transaktioner kring att bygga relationer med tex butiker och kedjor. Förmågan att hantera denna marknadsförutsättning är en nyckel till framgång.

Absfronts lösning

Absfronts CRM-lösning för konsumentföretag binder ihop marknadsföring, försäljning men också den backoffice-support som krävs kopplat till Quality Assurance och stödjer roller såsom marknadsansvariga, produktansvarig, Key Account Managers, säljare på fältet och support-personal.

Genom Absfront Accelerator 365 och paketerade tjänster som bygger på en lång erfarenhet kring kunder inom branschen kan Absfront leverera en nyckelfärdig lösning till en begränsad kostnad inom loppet av 6 veckor från start till slut.

Genom en prenumerationsmodell så är investeringen i starten begränsad och den löpande kostnaden baserat på de behov ditt företag har. Genom Absfronts CRM-lösning för läkemedelsföretag kan du säkra upp att din verksamhet drivs enligt ”best practice” med förutsättningar att spetsa till arbetet för att blir starka i konkurrensen.

“BEST PRACTICE” INNOVATION INTEGRATION
En lösning som bygger på ”best practice” för konsumentproduktföretag med såväl informationsstruktur som funktionalitet Skapar möjlighet att öka konkurrenskraften med smarta funktioner som gör att du kan ligga steget före! Integreras enkelt med Microsofts affärsapplikationer inom Microsoft Dynamics 365, Office365 samt andra källor såsom säljstatistik och externa databaser

Vill du veta mer?

Gå till Microsoft Marketplace där du läsa mer om hur ett sådant projekt kan levereras:

Eller kontakta oss på: sales@absfront.com

Exempel från Absfront Trade Sale 365-add on för konsumentproduktföretag.

Övergripande koll på hur sälj-teamets arbete utvecklas i säljcyklerna

Fördela och strukturera territorier på ett enkelt sätt

Få med all kundinformation och funktionalitet ut i mobila enheter

Planera rutter utifrån vilka kunder som ska vara i fokus, tillgänlig tid och geografisk placering