Absfront Trade Sale 365

En Absfront add-on för primärt företag inom Life Science och branschen för konsumentprodukter. 
Dessa företag har behov att organisera och samordna arbetet med hur olika produkter och varumärken ska nå marknaden på bästa sätt. Genom samordnade kampanjer, upphandlingar, nätverk av beslutsfattare både helt digitalt och i mötet människor emellan på fältet genom olika seminarier men också enskilda diskussioner som på ett enkelt och bra sätt ska kunna dokumenteras. 

Absfront Trade Sale add-on bygger på en lång erfarenhet som sträcker sig innan Absfront startades. Vi har under flera år utvecklat vår koncept från att vara fokus på “Field Sales Force” till en komplett lösning som även ger stöd för produktmarknadsföring, kampanjplanering, Key Account Managers samt eftermarknad och support inkluderat avvikelsehantering på produkter. Lösningen har inte bara framgångsrikt används inom traditionella Pharma och Consumer Goods-företag utan även inom medicinteknik, biotech och andra företag som behöver kombinera central styrning och planering med en människor på fältet som ser att all planering realiseras. Med de senaste lösningarna stödjer vi ett komplett tänk kring “Multichannel CRM” som är viktigt då dessa branscher idag mer noggrant måste hantera vilka man kan eller får träffa personligen och vem som är bäst att “träffa” helt digitalt istället.

 

Integrerad styrning & planering

Möjlighet för ansvariga inom olika områden och olika nivåer att samverka och driva marknads- och säljarbetet för att maximera effekten.

Effektiv säljplanering & “självcoachande” verktyg

Ger säljaren exakta och användarvänliga verktyg att planera sitt arbete utifrån produkt- och kundstrategier kopplat mot prioriterade kundsegment.

Smart & stabil mobilitet

Absfront Trade Sale 365 ger säljaren smarta möjligheter på fältet att driva riktad produktförsäljning, samla in detaljerad mötesinformation och planera nästa steg

Ledande branscherfarenhet

Absfronts erfarenhet går tillbaka innan Absfront startades men har fortsatt under lång tid genom att alltid ligga längst fram i att anamma ny teknik och nya arbetssätt