Quick Response

Absfront har lång erfarenhet av att gå in och stötta upp Dynamics 365-implementationer som snabbt behöver stöd antingen för att fungera eller för att kunna utvecklas ett steg vidare. Denna typ av insatser har också hjälpt en del kunder som önskat få en granskning av sin CRM-lösning om man är osäker på om befintlig CRM-leverantör genomfört implementationen på korrekt sätt.

Välj spår: tekniskt eller affärsfokus

Ibland har CRM-implementationen stagnerat p.g.a. tekniken inte fungerar som det är tänkt. Man får inte outlook-integrationer att fungera 100%, lösningen är inte konfigurerad så att den känns användarvänlig m.m. I ett annat fall handlar det om att stötta verksamheten hur man bättre kan nytta Dynamics 365 där lösningen kanske inte är teknisk utan hur man kan sätta upp rutiner och arbetssätt som gör att man får den positiva effekt i verksamheten som man förväntas sig från en lösning som Dynamics 365.

Vad gör vi och vad blir resultatet?

Insatsen begränsas till 1-4 veckors konsultinsats. Beroende på vilken typ av problem man upplever tillsätts konsulter från Absfront med antingen affärs- eller systemfokus.

Under uppdraget jobbar Absfront löpande med åtgärder för att lösa de problem eller uppgifter som identifierades som ingångsvärden till uppdraget.  Det kommer alltid finnas områden eller uppgifter som man identifierar men som inte hinns med inom ramen för ett “Quick Response”-uppdrag. Dessa dokumenteras i en “CRM Action Plan” som i ett senare steg kan innebära en vidareutveckling av lösningen.