Lösningar

Absfront erbjuder CRM-lösningar som anpassas efter olika kunders behov. Oavsett om ni är ett mindre, medelstort eller stort företag som vill komma igång snabbt med CRM för Microsoft Dynamics 365 så kan vi stötta dig. Vi erbjuder paketerade lösningar men också helt från grunden anpassade lösningar till den nivå man själv bestämmer.

CRM för Tillverkande företag

Har du som tillverkande företag tröttnat på CRM-lösningar som inte skapar den nytta för ditt företag och dina användare som du förväntat dig? Vill du bättre få ihop ditt arbete kring marknadsföring, försäljning, service och produktion så att du kan bygga långsiktiga och lönsamma kundrelationer?

CRM för Tjänsteföretag

Saknar du som tjänsteföretag att din CRM-lösning inte skapar den nytta som ditt företag och dina användare förväntar sig? Vill du bättre få ihop ditt arbete kring marknadsföring, försäljning och leverans av tjänsterna så att du kan bygga långsiktiga och lönsamma kundrelationer?

CRM för Konsumentproduktföretag

Konsumentproduktföretag har idag utmaningar kring hur man bäst når ut till marknaden då branschen under flera år gått från ett fokus på orderhantering och transaktioner kring att bygga relationer med tex butiker och kedjor. Förmågan att hantera denna marknadsförutsättning är en nyckel till framgång.

CRM för Pharma

Läkemedelsföretag har idag stora utmaningar kring hur man bäst når ut till marknaden. Speciellt utmanande är företag som har både OTC och Rx-läkemedel i sin portfölj då dessa affärsmodeller och kanaler till marknaden är olika. Denna lösning är relativt unik på marknaden för att stötta både dessa sätt att gå till marknaden.